Wednesday, 9 July 2014

Monday, 7 July 2014

Pakar Astronomi dan Matematik

Dalam kumpulan masing-masing, ringkasan sebuah perenggan daripada petikan yang diberi.
Kemudian, pos jawapan kamu di sini.

Contoh bagi perenggan 1 telah dibuat seperti berikut:

P1 - Al-Khazin cemerlang dalam bidang astronomi dan matematik.

Ringkasan

Pada pendapat kamu, apakah cara untuk membuat sesebuah ringkasan?
Bincang bersama rakan & pos komen kamu di blog ini.

Thursday, 3 July 2014

Dewan Siswa: Belajar itu susah (peta minda)


Dewan Siswa Mind Map :D


Belajar Itu Susah- Hafiy


:)


Belajar Itu Susah- Adli


Belajar Itu Susah - Afiq (Tidak Bawa LD ke Kelas Bahsa Melayu)


Podkas Melayu

Belajar itu susah


Tugasan 4 Julai

Para pelajar yang budiman,

Sila lakukan tugasan individu berikut.

Arahan:

Kamu dikehendaki membaca artikel di halaman 50-51 sekali lagi.  Kemudian, buat sebuah peta minda tentang isi-isi pentang yang terdapat dalam artikel tersebut dengan menggunakan perisian atau sofwe yang sesuai.

Setelah selesai, muat naikkan peta minda kamu di blog ini.  Markah bagi tugasan ini ialah 20.

Selamat mencuba.

Cikgu

Tuesday, 1 July 2014